KONKURS
PROFORMA 2 RMX

(Prod. POSZWIXXX)

ft. Hukos, Onar, ZBUKU, Młody M, Buczer, Bosski Roman, Kobra, Kajman, Zeus, Bezczel oraz Zwycięzca Konkursu!

O konkursie
Bezczel w kooperacji z internetowym sklepem Preorder.pl organizuje konkurs dla młodych MC, w którym główną nagrodą jest pojawienie się w oficjalnym remiksie oraz klipie do utworu "Proforma 2 RMX" obok takich raperów jak Bezczel, Hukos, Onar, Zbuku, Młody M, Buczer, Bosski Roman, Kajman, Zeus czy Kobra. Konkurs odbywa się pod oficjalnym patronatem wytwórni Step Records i jest wspierany przez marki odzieżowe Patriotic oraz Diamante Wear. Głównym celem konkursu jest znalezienie i promocja młodych, zdolnych raperów. Pokaż, że masz ProForme!
Jak wziąć udział?
To bardzo proste! Wszystko streszcza się do kilku kroków. Pobierz
 • instrumental.mp3
 • numeru "Proforma 2", pod który napiszesz i nagrasz autorską 8-mkę w stylu bragga na temat proformy. Następnie gotowy kawałek ładujesz na nasz serwer razem z opisem i danymi kontaktowymi za pomocą
 • formularza zgłoszeniowego
 • , po czym my udostępniamy go ludziom na kanale YouTube. 10 najlepszych ósemek konkursowych trafia do II etapu, w którym to już ludzie poprzez głosowanie wybierają zwycięzce! Do tej części konkursu przygotowaliśmy specjalny
 • ranking
 • , w którym będzie można sprawdzić postępy faworytów tej rywalizacji. Zapraszamy też do zapoznania się z
 • regulaminem
 • oraz listą
 • nagród
 • jaka jest do zgarnięcia. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy powodzenia!
  Formularz zgłoszeniowy:
  termin minął


  Regulamin:

  REGULAMIN KONKURSU
  
„PreorderPL X Bezczel – PROFORMA 2 RMX

  ”

 Postanowienia ogólne § 1

  Organizatorem konkursu „PreorderPL X Bezczel – PROFORMA 2 RMX” (dalej zwanym „konkurs”) jest firma „Preorder.pl” z siedzibą pod adresem: ul. Dworska 2/3, 45-752 Opole (dalej Organizator).
 Celem konkursu jest promocja i szerzenie muzyki RAP wśród młodych ludzi w myśl zasady fair play poprzez wyłonienie zwycięzcy w ogólnodostępnym internetowym głosowaniu, który według rzetelnej oceny słuchaczy i Jury zaprezentował najlepszy poziom pracy konkursowej.

  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej zwrotki konkursowej, jeśli ta wywoła wątpliwości co do zasad fair play. Wszystkie próby sztucznego nabicia licznika wyświetleń pod utworem konkursowym zostaną natychmiastowo ukarane usunięciem zwrotki z konkursu. Organizator nie musi uzasadniać swojej decyzji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

  Przebieg konkursu
 Etap I § 2

  1. Konkurs przebiega w dwóch etapach.
  
 2. Warunkiem uczestnictwa w Etapie I jest:

  1) stworzenie i zarejestrowanie przez Uczestnika autorskiego utworu słownego na podkładzie muzycznym udostępnionym przez Organizatora. Podkład muzyczny dostępny jest pod adresem: http://steprecords.pl/konkurs/. Utwór słowny musi zawierać 8 wersów.

  2) przesłanie utworu słowno-muzycznego (czyt. zwrotki konkursowej) poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie: http://steprecords.pl/konkurs/

  3) przesłanie Organizatorowi prawdziwych danych kontaktowych.

  
4) Uczestnik zgadza się na umieszczenie swojego utworu na kanale YouTube Organizatora znajdującym się pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCq0wdMgAGCFejEEObLzg1sQ i jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odnośnie tego utworu.  3.Zgłoszenia do Etapu I przyjmowane są do dnia 15.10.2013, przez co rozumieć należy, że do tego dnia do Organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy musi wpłynąć konkursowa zwrotka razem z danymi kontaktowymi. Organizator uprawniony jest do wydłużenia powyższego terminu, o czym powiadamia publicznie.

  
4. Organizator na podstawie popularności i liczby wyświetleń na portalu YouTube.com wyłoni 5 kandydatów do Etapu II. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia utworu konkursowego bez podania przyczyny.

  5.Jury, złożone z osób wskazanych przez Organizatora, na podstawie subiektywnej oceny wyłoni spośród Uczestników Etapu I pięciu kolejnych kandydatów do Etapu II. 6.Organizator poinformuje drogą elektroniczną kandydatów o dostaniu się do Etapu II.

  Etap II § 3

  1.Warunkiem uczestnictwa w Etapie II, poza zakwalifikowaniem przez Jury, jest przesłanie Organizatorowi utworu słownego w Etapie Iw żądanej przez niego formie celem umieszczenia go na kanale YouTube Organizatora (PreorderTV) - w terminie 2 dni od daty otrzymania przez Uczestnika informacji o zakwalifikowaniu do Etapu II.

  2.W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępie powyższym, Jury uprawnione jest do wyłonienia dodatkowych Uczestników do Etapu II.

  3.Organizator informuje publicznie o rozpoczęciu Etapu II.

  4.Wraz z Etapem II rozpoczyna się głosowanie Internautów, mające na celu wyłonienie Głównego Zwycięzcy. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/preorderpl i trwa 10 dni, przy czym Organizator może wydłużyć ten termin.

  5.Głosowanie Internautów odbywa się poprzez: 1) oddanie głosu na stronie https://www.facebook.com/preorderpl na wybranego przez siebie Kandydata/Uczestnika, 
2) warunkiem oddania ważnego głosu jest posiadanie strony „preorder.pl” w „polubionych” na portalu społecznościowym facebook.com. Organizator może ustalić inne warunki uczestnictwa w Głosowaniu Internautów.

  6. O zakończonym Głosowaniu Organizator ogłasza publicznie.

  Nagrody § 4


  1. Nagrodami w konkursie są:


  1) nagroda dla Głównego Zwycięzcy:
- zaproszenie do wzięcia udziału (napisania autorskich 8-u wersów) w stworzeniu utworu „Proforma 2 RMX” i gościnnego występu obok takich raperów jak Hukos, Onar, ZBUKU, Bosski Roman, Młody M, Buczer, Kajman, Kobra, Zeus i Bezczel, - zaproszenie na plan profesjonalnie zrealizowanego teledysku „Proforma 2 RMX” (zapewniamy zwrot kosztów przejazdu, hotel, wyżywienie): - możliwość podpatrzenia pracy profesjonalistów, - wspólny klip z cenionymi w całym kraju artystami,
- niezapomniana przygoda i możliwość poznania oraz rozmowy z artystami występującymi w utworze,
- pakiet ubrań marki Patriotic oraz płyt CD spod szyldu Step Records o wartości 1000 PLN, 
- autorski podkład muzyczny od Poszwixxxa (Fabuła) do wykorzystania w solowej działalności,  2) nagroda dla osoby zajmującej 2 miejsce w Głosowaniu Internautów:
- autorski podkład muzyczny od Świerzby do wykorzystania w solowej działalności,
- pakiet ubrań matki Diamante oraz płyty CD spod szyldu Step Records,  3) nagroda dla osoby zajmującej 3 miejsce w Głosowaniu Internautów:
- pakiet ubrań marki Patriotic oraz płyty CD spod szyldu Step Records.


  4) nagrody pocieszenia dla wszystkich Uczestników II etapu: - płyty CD spod szyldu Step Records

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Step S.C. Jakub Krok, Paweł Krok w celach marketingowych dotyczących usług i produktów kontrahentów Spółki.

  Postanowienia dodatkowe § 5


  1. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

  2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które posiadają jakiekolwiek zobowiązania mogące uniemożliwiać uczestnictwo w konkursie w myśl niniejszego regulaminu.

  3.Koszty związane z uczestnictwem w konkursie, w szczególności koszty zarejestrowania utworu słownego obciążają w całości Uczestników konkursu.

  4. Uczestnik gwarantuje, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu słownego, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1, a także z tytułu majątkowych praw artystycznych wykonań utworu słownego i muzycznego – w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w niniejszym konkursie, a także że prawa te są wolne od osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Organizatora roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Producenta z odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić roszczenia tych osób.

  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie konkursu. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa lub siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Konkursie.

  Nagrody:

  1 miejsce:
  • zaproszenie do wzięcia udziału (napisania autorskich 8-u wersów) w stworzeniu utworu „Proforma 2 RMX” i gościnnego występu obok takich raperów jak Hukos, Onar, ZBUKU, Bosski Roman, Młody M, Buczer, Kajman, Kobra, Zeus i Bezczel,
  • zaproszenie na plan profesjonalnie zrealizowanego teledysku „Proforma 2 RMX” (zapewniamy zwrot kosztów przejazdu, hotel, wyżywienie):
  • wspólny klip z cenionymi w całym kraju artystami,
  • autorski podkład muzyczny od Poszwixxxa (Fabuła) do wykorzystania w solowej działalności,
  • pakiet ubrań marki Patriotic oraz płyt CD spod szyldu Step Records o wartości 1000 PLN.

  2 miejsce:
  • autorski podkład muzyczny od Świerzby do wykorzystania w solowej działalności,
  • pakiet ubrań matki Diamante oraz płyty CD spod szyldu Step Records.

  3 miejsce:
  • pakiet ubrań matki Diamante oraz płyty CD spod szyldu Step Records.

  4-10 miejsce:
  • płyty CD spod szyldu Step Records  Ranking:
  Zwycięzcy zostali wybrani. Wkrótce więcej informacji!
  Pseudonim:Data zgłoszenia:Odtwórz:Wyświetlenia:
  Noire17:28:08 | 12/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 166 251
  Kisiel18:23:54 | 15/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 33 765
  ADR17:01:56 | 12/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 31 853
  Zefir16:21:17 | 14/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 30 217
  Szulinio21:53:37 | 7/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 30 076
  SowA NIP20:46:49 | 15/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 28 048
  Lux W.Z.M22:03:11 | 13/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 28 018
  Cisa22:25:04 | 6/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 27 927
  Erdeka18:16:11 | 9/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 24 659
  CENI2318:22:46 | 9/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 22 871
  Norman13:47:09 | 7/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 21 015
  --NI3ZNANY--22:36:32 | 11/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 20 849
  WersMan18:14:29 | 16/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 19 346
  ZdunO17:30:32 | 12/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 16 794
  Blejk13:36:05 | 6/10/2013
 • Kliknij tutaj...
 • 16 409
  }
  Formularz kontaktowy:

  Grafika i wykonanie: Michał Porada | Oprogramowanie: Łukasz Pyrzyk